კორონალური სტენტი (წამლით დაფარული)

წინასწარი შეკვეთა

კორონალური სტენტი (წამლით დაფარული)