რას გთავაზობთ
მაიამედი

კომპანიას გააჩნია ინტელექტუალური ძალა, რაც ადამინურ რესურსში გამოიხატება. ჩვენი გაყიდვების პერსონალი მუდმივად ეწევა პროფესიულ გადამზადებას, კლიენტთათვის  ექპსერტულ კონსულტაციებს, მათი საჭიროებების შეფასებას და გამოწვევების გადაჭრას. ვთვლით, რომ ხარისხიანი პროდუქციის შესწავლა და შეთავაზების ფორმა ჩვენი ძლიერი მხარეა.

კონფერენციები

შპს „მაიამედი“ პარტნიორი კლინიკების სამედიცინო პერსონალს პერიოდულად სთავაზობს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპის ქვეყნებში ორგანიზებულ კონფერენციებში მონაწილეობას;

კვალიფიკაცია

კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, ასევე, ხელს უწყობს სამედიცინო პერსონალის მონაწილეობას იმ ტრენინგებში, რომლებიც მიზნად ისახავს სახარჯი მასალებისა და აპარატურის განვითარების მიმართულებით სიახლეების გაცნობას და შემდეგ მათ საქართველოში დანერგვას;

დაპროექტება

კომპანია უზრუნველყოფს პროექტების განხორციელებას კლინიკებისთვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ობიექტების მოსაწყობად

უცხოელი სპეციალისტები

შპს „მაიამედის“ ინიციატივით მსოფლიოს წამყვანი ექიმები ჩამოდიან საქართველოს კლინიკებში სხვადასხვა მიმართულებით უპრეცენდენტო ოპერაციების ჩასატარებლად;